Sign in

Kendinden bir parça bırak hayata…
About
profile image

About Sırrı KÖMÜR

Kendi hayatını değil hayatın kendisini yaşamayı gaye edinmiş realist bir Homo sapiens’im. Doğa’dan ilham alarak hayal eden, tasarlayan ve ifa eden bir insanım. Sadeliğe, saflığa ve düzene aşığım. Ve ben yalnızca buyum… https://sirrikomur.com/

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store