Sign in

Kendinden bir parça bırak hayata…

Tutkunu Bulamama Yolculuğu

Photo by Carlos Urrutia on Unsplash

Tutku Üzerine

Tam 8 yıldır, tutkumu arıyorum divane misali. Birçok kitap okudum, birçok deneyim edindim, peki tutkunu buldun mu derseniz, yaklaşır gibi oldum ancak yanından dahi geçemedim. Artık çok yoruldum.


Hayalim Bunun Gibi Bir Şey

Photo by Helena Lopes on Unsplash

Öyle bir vatan hayal ediyorum ki milleti devleti için; devleti milleti için çalışsın
Öyle bir vatan hayal ediyorum ki milleti devletini; devleti milletini düşünsün
Öyle bir vatan hayal ediyorum ki milleti devletine; devleti milletine âşık
Böyle bir vatan hayalimdir, millet ile devlet birbirine sımsıkı kenetlenmiş olsun


Amaçsız Geçen Her Ömür Tanesi

“Bize yaşamayı ömür geçtikten sonra öğretiyorlar.”

- Michel de Montaigne

Photo by Rod Long on Unsplash

Yaşam, yaşlılıkta anlaşılıyor; gençlikte yaşanıyor. Gençlikte emek veriliyor; yaşlılıkta emekleniyor. Belki de tam tersi, hiç bilmiyorum. Ömür geçtikten sonra yaşamayı anlamanın ne hükmü olur!


Hayat-efzâ Aşk

“Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler.”

- Aristoteles

Photo by Nathan Anderson on Unsplash

Bilgi, cümle kapısına benzer. Girdiğin hane, yeni bir dünyadır. İlkin tanışma; akabinde muhabbet; nihayetinde dostluk. Bilgi, kollarını açmış kadim bir dost misali yolunu gözlemekte. Yegâne dileği ise kollarını açman ve bir adım atman.


Umut, Çalışmak ve Nasihat Üzerine

Kimi nasihat için kimi fiyaka için. Kimi iyilik için kimi kötülük için. Kimisi sevgi için kimisi nefret için yaşar ömrühayatını.

Photo by Kelly Bork on Unsplash

Umut Üzerine

Umut: Bir şeyin gerçekleşmesi ihtimâlinin verdiği ferahlatıcı duygu, ummaktan doğan ferahlık. (Kubbealtı Lügati)


Yığın değil, İstif

Photo by Denise Johnson on Unsplash

İstif ile Stack Sözcüklerinin Karşılaştırılması

İstif: Düzgün bir şekilde üst üste koyma, dizip yerleştirme, sıralama. Düzenli yerleştirilmiş yığın. (Kubbealtı Lügati)

Stack: A pile of something, usually neatly arranged. (Oxford Dictionary)

Tanımlara bakıldığı zaman stack sözcüğünün tam manasıyla Türkçe karşılığı istiftir, yığın değil.

Yazılım dünyasının dili İngilizce olduğu için çalışmalarımızı İngilizce terimler üzerinden yapacağız. …


Veri Yapısı ve Algoritmanın Farkı Nedir? | Ölçeklenebilirlik | Asimptotik Analiz | Böl ve Yönet Algoritması

Harezmi’nin Resmi
Resim: Süleyman Demirel Üniversitesi (sdu.edu.tr)

Algoritma ve Veri Yapısı

1. Algoritma Nedir?

Algoritma, Harezmli Muhammed (Ebû Ca’fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî) tarafından ilk temelleri ortaya atılmıştır. Anlamı: Herhangi bir meseleyi sistematik şekilde adım adım çözmek için geliştirilip tâkip edilen usûl veya usûllerin bütünü, bir semboller cümlesine…


Eylemlerin kimin kontrolünde? Senin mi? Peki “Sen” kimsin?

Photo by Monica Silva on Unsplash

Kitabın Sorduğu Sorular

1. Ben kimim? Ben dediğim kişi beynim ise beynim kim? Benlik kimliğim nasıl gelişir? Bilinç nedir?

2. Gerçeklik nedir? Gördüklerin, işittiklerin, kokladıkların ve tattıkların gerçek midir? Her insanın deneyimlediği ve algıladığı farklı ise kimin gerçekliği gerçek?

Sırrı KÖMÜR

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store